Upravit stránku

Ako odovzdať podnet

Váš podnet môžete podať nasledujúcimi spôsobmi:

  • E-mailom na adresu etika@excaliburgroup.cz. Do 24 hodín po podaní získate potvrdenie, že Váš podnet bol prijatý a je riešený. Informáciu, ako bol podnet vyriešený, získate do 1 mesiaca.
  • Telefónom na číslo: +420 733 678 454. Ak sa priamo nedovoláte príjemcovi, Vaša správa bude automaticky nahraná na záznamník a prevedená do elektronickej podoby. Ak telefónom uvediete svoj spiatočný e-mailový kontakt, do 24 hodín po podaní získate potvrdenie, že Váš podnet bol prijatý a je riešený. Informáciu, ako bol podnet vyriešený, získate do 1 mesiaca.

Podnet môžete podať pod vlastným menom alebo anonymne.

Váš podnet prijíma manažér ET-LINK, personály riaditeľ CZECHOSLOVAK GROUP, ktorý úzko spolupracuje s vedením celého holdingu. Podnet bude nestranne a objektívne zhodnotený a nasledovne vyriešený.

Podávať podnety sú oprávnení zamestnanci spoločností holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, zákazníci, dodávatelia a ktokoľvek, kto má záujem o etické správanie sa spoločnosti.

Čo by mal podnet obsahovať:

  • Meno podávajúceho, funkcia (pokiaľ tieto informácie chce zverejniť)
  • Téma, ktoréj sa podnet týka (viď definícia neetického správania alebo vlastná téma)
  • Firma, ktorej sa podnet týka
  • Osoba, ktorej sa podnet týka (ak konkrétne existuje)
  • Kedy sa daný problém vyskytol
  • Samotný podnet

Pri podávaní podnetu, prosím, sami postupujte podľa etického kódexu spoločnosti. Uvádzajte informácie pravdivé, reálne a neskreslené. Prípadné zistenie nekorektného jednania, podávanie lživých informácií alebo úmyselné poškodzovanie iných osôb, môže viesť k osobným postihom.