Upravit stránku

Compliance program

Korupcia je pre účel protikorupčného programu holdingu CZECHOSLOVAK GROUP definovaná ako správanie, pri ktorom dochádza k zneužitiu postavenia alebo funkcie k osobnému prospechu v rozpore s právnymi predpisami, etickými pravidlami a na úkor organizácií, v ktorých (alebo pre ktoré) ten, kto sa korupcie dopúšťa, pôsobí.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP sa rozhodol pristúpiť k protikorupčnému programu, ktorého účelom je:

a) minimalizovať korupčné riziká v obchodnej činnosti CZECHOSLOVAK GROUP,
b) preventívne pôsobiť proti korupčným rizikám vnútri spoločnosti pri zabezpečovaní produktov a služieb pre spoločnosť,
c) ako významný podnik českého priemyslu dať príklad, ako v prevencii korupcie a neetického konania postupovať.

Protikorupčný program CZECHOSLOVAK GROUP sa skladá z:

  • etického kódexu zamestnancov holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, ktorého špeciálna časť je venovaná aj oblasti verejných zákaziek,
  • etickej linky, na ktorú môže ktokoľvek nahlásiť podnet na korupčné či neetické konanie v súvislosti s CZECHOSLOVAK GROUP,
  • súboru procesov a opatrení na vyhodnocovanie korupčných rizík podľa činností podniku, skupín zamestnancov či odlišností trhov, na ktorých CZECHOSLOVAK GROUP pôsobí.

Protikorupčný program sa týka celého holdingu, do ktorého patria okrem iného nasledujúce spoločnosti:

  • DAKO-CZ
  • EXCALIBUR ARMY
  • KARBOX
  • NIKA LOGISTICS
  • TATRA DEFENCE VEHICLE.

Protikorupčný program holdingu CZECHOSLOVAK GROUP je realizovaný v spolupráci s českou pobočkou Transparency International a v maximálnej možnej miere realizuje požiadavky projektu Defence Companies Anti-Corruption Index založeného Transparency International vo Veľkej Británii.

Protikorupčný program CZECHOSLOVAK GROUP je k dispozícii nielen zamestnancom jednotlivých spoločností, ale je prístupný a využiteľný širokou verejnosťou, a to vr. dodávateľov, predajcov, zákazníkov, médií a predstaviteľov verejnej správy v ČR i na všetkých ďalších trhoch, kde CZECHOSLOVAK GROUP vo svete pôsobí.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP podporuje, aby obdobný program zaviedli aj ďalší členovia AOBP ČR a ďalšie spoločnosti, s ktorými ho spájajú partnerské vzťahy.