Upravit stránku

Definícia neetického správania sa

Neetické správanie sa je také, ktoré porušuje ako etický kódex spoločnosti, tak aj všeobecnú predstavu o morálne vhodnom správaní sa. Na vedenie ET-LINK sa môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom, ktorý ohrozuje Vás, Vašu prácu, kolegov, nadriadených či celkový beh spoločnosti.

Formy neetického správania:

 • priame porušenie zákonov Slovenskej republiky
 • korupčné podozrenie
 • psychické alebo fyzické šikanovanie zo strany ostatných zamestnancov
 • bossing, ignorovanie, tresty
 • sexuálne obťažovanie
 • tlak na pracovný výkon vyhrážaním sa
 • porušovanie osobnej bezpečnosti
 • porušovanie bezpečnosti práce
 • pracovno-právne záležitosti (mzdová spravodlivosť, pracovný čas, povýšenie, príplatky, vysielanie na služobné cesty)
 • správanie sa úmyselne smerujúce ku poškodeniu dobrého mena skupiny alebo firmy
 • porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže
 • defraudácia, prisvojovanie si nápadov kolegov
 • zneužívanie právomocí
 • krádeže firemného či súkromného majetku
 • zneužívanie firemného majetku
 • finančné podvody
 • falšovanie zmlúv
 • prijímanie úplatkov
 • plytvanie a neekologické správanie sa
 • rozširovanie klebiet a lživých informácií, intrigy
 • šírenie diskrétnych informácií