Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídil holding CZECHOSLOVAK GROUP etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat buďto ve formě:

a) nahrání telefonického vzkazu na čísle +420 733 678 454
b) zaslání podnětu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz.

CZECHOSLOVAK GROUP jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.Příjemcem podnětu je personální ředitelství holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

CZECHOSLOVAK GROUP prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP se všemi důsledky, které z toho vyplývají.