Upravit stránku

Otázky a odpovedi

K čomu slúži ET-LINK?

ET-LINK sleduje podnety na neetické, korupčné, nebezpečné a inak rizikové správanie sa zvnútra holdingu, ich centralizáciu a riešenie. Umožňuje spätnú väzbu zamestnancom spoločností holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a smeruje ku riešeniu konkrétnych sťažností alebo požiadavok. ET-LINK takto zvyšuje komfort pri spolupráci alebo samotnú bezpečnosť práce, podporuje právne a etické správanie sa v organizácii a slúži ako prevencia havárií či pravidelné vyhodnotenie rizík. Nemenej dôležitou súčastí je dôraz kladený na ochranu životného prostredia.

Kto vyhodnocuje podané podnety?

Vaše podnety prijíma manažér ET-LINK, personálny riaditeľ CZECHOSLOVAK GROUP. a nasledovne ho rieši a vyhodnocuje spolu s kompetentnými osobami vnútri holdingu aj mimo holding. Riešenie podnetov z vysokej úrovne vedenia holdingu zaručuje spravodlivé a nestranné hodnotenie všetkých príspevkov, bez ohľadu  na pôvod či obsah.

Za ako dlho získam odpoveď?

Rýchlosť odpovede závisí na vonkajších faktoroch, ako je momentálny počet riešených príspevkov, závažnosť apod. Odpoveď dostanete najneskôr do 1 pracovného mesiaca od podania.

Kto môže podať podnet?

ET-LINK je primárne určený zamestnancom spoločností skupiny CZECHOSLOVAK GROUP, avšak podnety môže podávať každý, komu záleží na dobrom mene skupiny.

Je podanie skutočne anonymné?

Áno, diskrétnosť slúži hlavne pre situácie, keď z nejakého dôvodu cítite obavu či možnosť postihu za podanie Vášho podnetu. Nikto nebude zisťovať, zo ktorej IP adresy bol e-mail odoslaný.   Neodporúčame však podávať anonymné podnety cez záznamníkovú službu, v tomto prípade nie je možná spätná väzba.

Ako zistím výsledok?

Ak ste podnet podali e-mailom, odpoveď Vám bude doručená na adresu, zo ktorej bol odoslaný.V prípade potreby, a ak uvediete svoju identitu, môže byť podnet riešený aj v priamej spolupráci s vami.