Upravit stránku

FUTURE CS, a. s.

se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 054 88 966

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21933

Oznámení o uložení projektu rozdělení odštěpením sloučením do sbírky listin Obchodního rejstříku a o uveřejnění na internetových stránkách

 

Společnost FUTURE CS, a.s.

 

akciová společnost, IČO: 054 88 966, se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21933 (dále jako „FUTURE CS“)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 33a odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“), že dne 24. 7. 2017 byl do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze uložen projekt rozdělení odštěpením sloučením společnosti FUTURE CS a.s. a společnosti STARZONE a.s., akciová společnost, IČO: 275 09 923, se sídlem č.p. 101, 533 32 Čepí, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2581 (dále jako „STARZONE a.s.“), dle něhož část jmění společnosti STARZONE a.s. přejde na společnost FUTURE CS a.s.

Současně společnost FUTURE CS a.s. zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona o přeměnách:

Práva podle § 35 Zákona o přeměnách: Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty jejich právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

Práva podle § 36 Zákona o přeměnách: Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Práva podle § 37 Zákona o přeměnách: Zúčastněné společnosti neemitovaly vyměnitelné a prioritní dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry a toto ustanovení se tedy nepoužije.

Práva podle § 38 Zákona o přeměnách: Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 Zákona o přeměnách dotčena.

Práva podle § 39 Zákona o přeměnách: Povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak; základní kapitál Zúčastněných společností je splacen, tj. vkladová povinnost byla zcela splněna ohledně všech akcií/podílů v Zúčastněných společnostech.

Práva podle § 39a Zákona o přeměnách: Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti