Upravit stránku

Holding CZECHOSLOVAK GROUP si váží práce a úsilí všech svých zaměstnanců. Naším cílem je podporovat zaměstnance i v jejich mimopracovních činnostech a ocenit tak jejich aktivitu.

Primárně chceme podporovat ty projekty, kde jsou naši zaměstnanci sami aktivně zapojeni a podílejí se na jejich realizaci (sportovní kluby, zájmové skupiny, kulturní celky atd.). Rádi však podpoříme i další činnosti našich zaměstnanců, ve kterých spatříme smysl, přidanou hodnotu a přinesou lidem radost.

Jak podat žádost:

Zaměstnanec holdingu CSG, který má zájem o finanční podporu svých aktivit, vyplní formulář dostupný z odkazu níže na této stránce. Formulář je dostupný i na personálním oddělení ve Vaší společnosti. Případně si o něj můžete zažádat zasláním emailu na adresu sponzoring@czechoslovakgroup.cz. Na stejnou adresu se vyplněný formulář odesílá zpět. O přijetí Vaší žádosti Vám přijde potvrzující email. Emailu věnujte prosím pozornost, může obsahovat i doplňující otázky k Vaší žádosti.

Podmínky pro podání žádosti:

  • Jste zaměstnancem společnosti holdingu CSG, a nejste ve zkušební nebo výpovědní době.
  • Na jednu aktivitu je možné podat pouze jednu žádost, kterou lze v případě nerealizace podat opakovaně, maximálně však dvakrát ročně.
  • V rámci kalendářního roku můžete získat finanční podporu na svůj projekt pouze jedenkrát.
  • Poskytnutá částka je až do výše 20.000 Kč (adekvátně v EUR).
  • Fair play přístup - všechny peníze budou využity na účel popsaný v podané žádosti.

Harmonogram podání a vyhodnocení žádostí:

1. kolo žádostí01.01. - 31.03.vyhodnocení v dubnu
2. kolo žádostí01.04. - 30.06.vyhodnocení v červenci
3. kolo žádostí01.07. - 30.09.vyhodnocení v říjnu
4. kolo žádostí01.10. - 31.12.vyhodnocení v lednu

Vyhodnocení žádostí:

O výběru aktivit, které budou podpořeny rozhodne komise složená ze zástupců vedení holdingu CSG. Bude vybráno až 5 projektů, kdy každý z nich může být podpořen finanční částkou ve výši až 20 tisíc korun (adekvátně v EUR). Následně jsou všichni informováni o výsledku jejich žádostí. Úspěšní žadatelé budou osloveni za účelem dohody o realizaci projektu a diskuze možnosti reklamního plnění. Žádosti není možné proplácet zpětně za již uskutečněnou akci.

Případné dotazy můžete směřovat na emailovou adresu sponzoring@czechoslovakgroup.cz.

Děkujeme za Vaši práci a těšíme na realizaci Vašich projektů.