Naše společnosti

CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČ: 034 72 302, je řídící osobou koncernu společností CZECHOSLOVAK GROUP.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.