Upravit stránku

Emitent a Skupina se rychle rozvíjí a průběžně nabývají, začleňují nebo prodávají a vyčleňují ze struktury Skupiny další společnosti a aktiva. V období od publikace výroční zprávy Emitenta za období roku 2016 (včetně poslední auditované účetní závěrky Emitenta za období roku 2016) nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta či Skupiny ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta či Skupiny, vyjma níže uvedených skutečností.

V září 2017 přestala být součástí Skupiny (konsolidačního celku Emitenta) společnost NIKA Logistics a.s. s podílem prodaných aktiv na celkových aktivech Skupiny (k 31. prosinci 2016) ve výši 5,9%, podílem tržeb (za rok 2016) na celkových tržbách Skupiny (za rok 2016) ve výši 13,2%, a podílem výsledku hospodaření (za rok 2016) na celkovém výsledku hospodaření Skupiny (za rok 2016) ve výši 3,4%.

Vedle výše popsané změny zvažuje Emitent i další případné akvizice, které by vhodně doplnily stávající aktiva Skupiny. Skupina mimo jiné předpokládá, že se její součástí stane společnost NIKA Development a.s., která drží 64,87%-ní podíl na základním kapitálu ve společnosti TATRA TRUCKS a.s., a že Skupina rovněž odkoupí 0,13%-ní podíl na základním kapitálu v téže společnosti, který prozatím drží Jaroslav Strnad. Skupina předpokládá, že společnost TATRA TRUCKS a.s. by se takto měla stát součástí konsolidačního celku Emitenta nejpozději do 30. listopadu 2017.

Za období od publikace výroční zprávy Emitenta za období roku 2016 nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta či Skupinu, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta či Skupiny.

Výrazy začínající velkými písmeny, které zde nejsou definované, a kterým je přisuzován určitý význam v prospektu dluhopisů schváleném rozhodnutím České národní banky č.j. 2016/143593/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00046/CNB/572 ze dne 13. prosince 2016, které nabylo právní moci dne 14. prosince 2016, mají význam v něm uvedený.

 V Praze, dne 19. října 2017

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti